skip to Main Content

KATITS Etelka-MAGYARI Katinka-VARGA Zsuzsanna-BERANEK László: Publikáció társszerzőkkel_Publication with co-authors: KATITSEtelka-MAGYARIKatinka-VARGAZsuzsanna-BERANEKLászló: Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata II. Financial Investigation of the Sustainable Economic Operation of Private Healthcare Service Company in Hungary II.

A magánegészségügyi szolgáltatók pénzügyi folyamatainak elemzése Magyarországon eddig kevésbé volt hangsúlyos. A fenntartható pénzügyi folyamatok behatárolják egy vállalat növekedési potenciálját, finanszírozhatóságát, pénztermelő képességét, gazdaságosan fenntartható működését és értékét. A tanulmány célja kvantitatív módszerekkel számszerűsíteni és meghatározni egy véletlenszerűen választott magánegészségügyi szolgáltatóvállalat fenntartható működését befolyásoló tényezőit. Feltárni és értékelni a növekedési szcenáriókat és intézkedési lépéseket a megoldás érdekében, amelyeket a vállalat szituációja, életszakasza, működésének karakterisztikája, makro- és mikro-gazdasági keretfeltételei szabnak, amelyek üzleti évenként változhatnak. A tanulmány folytatása a folyóirat 2021/1. számában…

Tovább olvasom

Etelka KATITS – Katinka MAGYARI – Zsuzsanna VARGA: Connecting the Turnaround to Success – the Application of Financial Turnaround Controlling in the Hungarian Business World

One part of the financial controlling system tailored to corporate life stages is turnaround controlling which we use mainly in the crisis phases but not excusively. In our presentation, we highlight the Hungarian turnaround management as the subject and independent place of corporate finance researches.Based on the findings of Ansoff, Argentini and Krystek we show why it is necessary to develop and use the methodology of financial signaling and reason researching which is less well known among the Hungarian companies. How does…

Tovább olvasom

Publication with co-authors – Zsuzsanna VARGA-Etelka KATITS-Katinka MAGYARI-Éva SZALKA-Ildikó PALÁNYI: Is Urban Farming the Green Economy of the Future?! Investigation of the Sustainable Management of a Hungarian Startup Enterprise

Nowdays, there is a huge interest in putting sustainable management and growth into practice, that was the central idea of the first UN report, published in 1987. In our presentation, we look for possibilities and driving forces to make this a reality, and we show possibilities for further development. How can financial accounting data and its obtained results be used and interpreted to measure corporate growth, sustainable growth and development? What operational and strategic opportunities can the sustainable growth rate…

Tovább olvasom

Etelka KATITS: Managing a Successful Corporate Turn: Back on the Road to Growth – Annual Control Points for Sustainable Management

As sustainability is a driver of growth and value, it can be an acceptable and reasonable goal even at the time of growth. How to manage sustainably, how to grow sustainably, how to create sustainable corporate value? All of this is part of sustainable corporate finance (Katits, 2021). The Figure-1 below highlights an application from this. Figure-1. On the growth path in the name of sustainability Source: Own editing   The control points were established taking into account the implementation…

Tovább olvasom

Etelka KATITS: How does the self-developed FINel financial expert system help the work of turnaround management consultants?

In advisory work examines how firms at different stages of the corporate crisis face financial distress, and how the choices of financial restructuring strategies adopted in response are influenced by the corporate lifecycle. An analysis of the real causes of a crisis or serious problems in a company’s operations, which should not be confused with the symptoms or consequences of a crisis, is extremely important, as it can be used to identify the areas whose effects need to be limited…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: AZ ÉLETCIKLUS-, A TURNAROUND- ÉS A FENNTARTHATÓ VÁLLALATI PÉNZÜGYEK ELHATÁROLÁSA ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA – EREDMÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK

Delimitation and Integration of Lifecycles, Turnaround and Sustainable Corporate Finance – Achievements and Challenges A 2. ezredforduló óta, napjaink VUCA színes, de kaotikus, járvánnyal teli világában a modern vállalati pénzügyek területe rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. Olyan módszertani tárház alakult ki, amely bizonyítja, mint tudományos irányzat empirikus tartalmát. Az előadás bemutatja és összehasonlítja a modern vállalati pénzügyek három olyan szakterületét, amelyek erőteljesen támogatják az aktuális céges gyakorlatot. Ennek a három szakterületnek milyen azonos és megkülönböztető jellemzői vannak a hagyományos vállalati…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: Egy magyar cégnél is alkalmazták a reaktív turnaround menedzselési technikát: quick take off

A Reactive Turnaround Management Technique Was Also Used In a Hungarian Company: Quick Take Off   A szakmai hírleveleink sorában elérkeztünk a kiterjedt, kifejlett, de még uralható válság szakaszába, ahol gyors és nagyléptékű globális válságelemzés után rövid (néhány hónapos) akciótervek megvalósítása keretében vagyonértékesítés; a szervezet „karcsúsítása”; a veszteséges tevékenységek, termékek, szolgáltatások felszámolása; a létszámcsökkentés; a telephelyek, üzletágak megszüntetése történik. Amennyiben ezek az akciótervek eredményesek, úgy rá lehet térni a turnaround menedzselés hosszabb távú módszereire (vagyis az említett reorganizációs és preventív…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar kkv-szektorban III. Fókuszban a családi vállalkozás és a sikeres fordulatkezelés

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector III. Focus on the Family Business and on the successful turnaround management   Eset: IT-családi vállalkozás, amelynek tulajdonosai közel 4 évtizedes tapasztalattal rendelkező testvérpár. A cég profilja: a infokommunikációs hálózatok építése és üzemeltetése. A kft közel 60 főt foglalkoztat alvállalkozói kör bevonásával. A hálózatok egy évtizedes építési hulláma után egyre növekvő piaci igény mutatkozott a felépült infrastruktúra üzemeltetésére is. A 2008. évi globális pénzügy-gazdasági…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar KKV-szektorban II. Fókuszban a családi vállalkozás

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector II.     Focus on the Family Business   Napjainkban a magyar kkv-szektor menedzselésében külön terepet képviselnek a családi vállalkozások (CSV) a generációváltás miatt. Itt a magyar CSV utódlásra történő felkészítését emeljük ki pénzügyi nézőpontból. A FINel pénzügy diagnosztikai és értékalkotó rendszer, valamint az EkoWIN pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő számítógépes szakértői rendszer alkalmazásával kapott néhány meghatározó eredményt közlünk. A vizsgálat nehézsége: A CSV átörökítése speciális…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar kkv-szektorban I.

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector I.   A turnaround menedzselés preventív változatának bemutatása után a reorganizációs típusára közlünk magyar eseteket a KKV-szektorból. A reorganizációs turnaround aktív válságmegszüntetési technika, amely konkrét válság esetén különálló válságmenedzselési stratégia készítését igényli. Ekkor a válságjelenségek már nyilvánvalóak, a vállalati működésben egyértelmű zavarok mutatkoznak. A működés gyenge pontjai mellett egyre több gyenge jelzés (tünet) és ok (probléma) jelentkezhet, illetve lehet felismerni. Ez az utolsó szakasz,…

Tovább olvasom
Back To Top