skip to Main Content
Dr. habil KATITS Etelka PhD

Dr. habil KATITS Etelka PhD
Stratégiai ügyvezető
Pénzügyi turnaround szakértő

V É G Z E T T S É G   É S   T U D O M Á N Y O S   F O K O Z A T

Habilitált doktor (123/2012)
Ph. D. fokozat (6/1998)
’Dr. Universitatis’ cím (8/1991)
Okleveles közgazda, mérlegképes könyvelő
11 könyv-monográfia, 7 könyv társszerzőkkel (1 angol nyelven), 4 könyvrészlet Összesen 120 publikáció, konferencia szereplés

O K T A T Á S egyetemi képzésben

40 tantárgy oktatása a vállalati pénzügyek széles és speciális témáiban egyetemi alap- és mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen és doktori iskolákban. 

S Z A K M A I,  T U D O M Á N Y O S   M U N K Á S S Á G

2016: A Vállalati pénzügyek (BA), Haladó vállalati pénzügyek (MA), Pénzügyi elemzés (MA), Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola pénzügyi programjában szereplő négy tantárgyi modul tananyagfejlesztése kidolgozási költségeinek támogatása a PADS Alapítványtól. 5 könyv megjelent 2017. és 2018. évben.

2015: A PADA támogatása – A magyar TOP 100 pénzügyi elemzése 2008-2013 között: avagy a növekedési lehetőségek feltárása című könyv megjelenéséhez

2010: Gazdálkodási ismeretek, SALDO Kiadó, Budapest, 2010, 331 p. (ISBN 978-963-638-325-1) könyvet a Pénzügyminisztérium 2010 és 2014 között tankönyvvé nyilvánította.

2009-2014: OTKA-projektben szeniorkutató – A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő időszakban (81542)

2009: A PTE Alapítvány támogatása – A vállalati válság pénzügyi menedzselése című könyv megjelenéséhez

2005: Polláck Mihály bronz emlékplakett a ”magas színvonalú tudományos és oktatói munka” elismeréséül.

2000: A Mannheimi Egyetem Vállalati Gazdaságtan Karán Jacobs Professzor Tanszékén három és félhónapos kutatás könyvírás céljából. (2002-ben a budapesti KJK-KERSZÖV Kiadó a könyvet kiadta.)

1998-2001: OTKA-projektben vezető kutató – A vállalati perspektívák az egyes életszakaszokban a pénzügyi adatok tükrében (F 25940)

1998: A Soros Alapítvány támogatása – A vállalati tőkestruktúra című könyv megjelenéséhez

1996-1998: OTKA-projektben kutató – A vállalati tőkestruktúra vizsgálata (T-13499)

1996: Egy szemeszterre szóló Tempus-ösztöndíj elnyerése a Mannheimi Egyetem Vállalati Gazdaságtan Karán Jacobs Professzor Tanszékén. A szakmai kapcsolatot fenntartom: többször utaztam szakmai konzultáció és anyaggyűjtés érdekében.

1996: A Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány támogatása – A vállalati válságkezelés pénzügyi módszerei című könyv megjelenéséhez

1994: A Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány támogatása – Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak (cégalapítás-működés-megszűnés) című könyv megjelenéséhez

1992-1993: Szakmai gyakorlat, FLC 7 Rt.-GM Faktor Kft.
Csődmenedzselés és üzletviteli tanácsadás, valamint faktoring tevékenység.

Back To Top