skip to Main Content

KATITS Etelka: AZ ÉLETCIKLUS-, A TURNAROUND- ÉS A FENNTARTHATÓ VÁLLALATI PÉNZÜGYEK ELHATÁROLÁSA ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA – EREDMÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK

Delimitation and Integration of Lifecycles, Turnaround and Sustainable Corporate Finance – Achievements and Challenges A 2. ezredforduló óta, napjaink VUCA színes, de kaotikus, járvánnyal teli világában a modern vállalati pénzügyek területe rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. Olyan módszertani tárház alakult ki, amely bizonyítja, mint tudományos irányzat empirikus tartalmát. Az előadás bemutatja és összehasonlítja a modern vállalati pénzügyek három olyan szakterületét, amelyek erőteljesen támogatják az aktuális céges gyakorlatot. Ennek a három szakterületnek milyen azonos és megkülönböztető jellemzői vannak a hagyományos vállalati…

Tovább olvasom

Dr. habil KATITS Etelka PhD publikációs listája (2021. 10. 12.)

K Ö N Y V – MONOGRÁFIA 1. Katits Etelka A vállalati (életciklus) pénzügyek – Fogalomtár és alapvető módszertan    SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017, 348 p. (ISBN: 978-963-334-253-4) 2. Katits Etelka Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017.  486 p. (ISBN: 978-963-334-303-6) 3. Katits Etelka A vállalati válság pénzügyi menedzselése (teória és praxis) SALDO Kiadó, Budapest, 2010, 507 p. (ISBN: 978-963-638-346-6) 4. Katits Etelka Gazdálkodási ismeretek SALDO Kiadó, Budapest, 2010, 331 p. (ISBN: 978-963-638-325-1)…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: Egy magyar cégnél is alkalmazták a reaktív turnaround menedzselési technikát: quick take off

A Reactive Turnaround Management Technique Was Also Used In a Hungarian Company: Quick Take Off   A szakmai hírleveleink sorában elérkeztünk a kiterjedt, kifejlett, de még uralható válság szakaszába, ahol gyors és nagyléptékű globális válságelemzés után rövid (néhány hónapos) akciótervek megvalósítása keretében vagyonértékesítés; a szervezet „karcsúsítása”; a veszteséges tevékenységek, termékek, szolgáltatások felszámolása; a létszámcsökkentés; a telephelyek, üzletágak megszüntetése történik. Amennyiben ezek az akciótervek eredményesek, úgy rá lehet térni a turnaround menedzselés hosszabb távú módszereire (vagyis az említett reorganizációs és preventív…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar kkv-szektorban III. Fókuszban a családi vállalkozás és a sikeres fordulatkezelés

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector III. Focus on the Family Business and on the successful turnaround management   Eset: IT-családi vállalkozás, amelynek tulajdonosai közel 4 évtizedes tapasztalattal rendelkező testvérpár. A cég profilja: a infokommunikációs hálózatok építése és üzemeltetése. A kft közel 60 főt foglalkoztat alvállalkozói kör bevonásával. A hálózatok egy évtizedes építési hulláma után egyre növekvő piaci igény mutatkozott a felépült infrastruktúra üzemeltetésére is. A 2008. évi globális pénzügy-gazdasági…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar KKV-szektorban II. Fókuszban a családi vállalkozás

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector II.     Focus on the Family Business   Napjainkban a magyar kkv-szektor menedzselésében külön terepet képviselnek a családi vállalkozások (CSV) a generációváltás miatt. Itt a magyar CSV utódlásra történő felkészítését emeljük ki pénzügyi nézőpontból. A FINel pénzügy diagnosztikai és értékalkotó rendszer, valamint az EkoWIN pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő számítógépes szakértői rendszer alkalmazásával kapott néhány meghatározó eredményt közlünk. A vizsgálat nehézsége: A CSV átörökítése speciális…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: A leggyakrabban és a legszélesebb körben alkalmazott turnaround menedzselési módszer – esetek a magyar kkv-szektorban I.

The Most Frequently and Widely Used Turnaround Management Method – Cases in the Hungarian SME Sector I.   A turnaround menedzselés preventív változatának bemutatása után a reorganizációs típusára közlünk magyar eseteket a KKV-szektorból. A reorganizációs turnaround aktív válságmegszüntetési technika, amely konkrét válság esetén különálló válságmenedzselési stratégia készítését igényli. Ekkor a válságjelenségek már nyilvánvalóak, a vállalati működésben egyértelmű zavarok mutatkoznak. A működés gyenge pontjai mellett egyre több gyenge jelzés (tünet) és ok (probléma) jelentkezhet, illetve lehet felismerni. Ez az utolsó szakasz,…

Tovább olvasom

KATITS Etelka: Egy magyar KKV preventív turnaround menedzselése, avagy fókuszban a pénzügyi és a logisztika kontrolling

Preventive Turnaround Management of a Hungarian SME, or Focus on Financial and Logistics Controlling A fejlődő vállalati válság erős és gyenge jelzéseinek (tüneteinek), valamint okainak (problémáinak) feltárása után már ki tudjuk dolgozni a válságkezelés technikáit. A következő szakmai hírekben is több magyar vállalkozás esetét illusztráljuk. A vállalati válságmenedzseléssel összefüggésben, főleg az angolszász szakirodalomban használatos turnaround kifejezést magyarra többféleképpen fordíthatjuk: fordulat, trendforduló, megfordítás, irányváltás, amelyet főleg különböző válságstációban használunk. A gyakorlatban általában az operatív és a stratégiai válságmenedzselés megoldási módozata, ami…

Tovább olvasom

KATITS ETELKA: A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel a válság okainak feltárásához

Financial Accounting and Management Accounting to Explore the Causes of the Crisis   Az elmúlt 10 év empirikus kutatásaiban – magyar vállalati top 100, 500, 5000, megyei top 1000 és 15 vállalati esetelemzéssel – feltártuk a fejlődő válság okait, amelynek csoportosítását az 1. számú ábra szemlélteti. 1. számú ábra: A vállalati válság okainak feltárása Forrás: Katits, 2019. Hol és hogyan ismerhetjük fel, sőt, igazolhatjuk a fejlődő, látens válság szakaszában az okokat (problémákat) a kifejlett válság elmélyülésének elkerülése érdekében? Honnan származnak…

Tovább olvasom

KATITS ETELKA: A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel a válságtünetek felismeréséhez

Financial accounting and management accounting for recognizing the symptoms of the crisis Igor Ansoff (1975) a „gyenge jelek” fogalmával bővítette a stratégiai ellenőrzés korai előrejelző képességét. A koncepció azon a tudáson alapul, hogy a környezeti feltételek változása hatással van a vállalatra.  Az ilyen környezeti változások hatását nehéz felismerni, és ez csak a későbbiekben fordul elő a vállalatoknál. A „gyenge” jelek rosszul strukturált információk, amelynek több interpretációs lehetősége van (például a saját tőke csökkenését is többféleképpen magyarázhatjuk). Ezek magukban foglalnak olyan…

Tovább olvasom

Katits Etelka: A pénzügyi turnaround controlling rendszer vállalati kialakításának célja és feltételei

A pénzügyi kontrolling különös jelentőséggel bír, mivel több alapvető kompetenciát (tanácsadást, partnerségi részvételt, információszolgáltatást) egyesít, és így jelentősen befolyásolja a vezetői döntéseket. Ezen kívül a pénzügyi kontroller irányítja a belső ellenőrzési mechanizmusok végrehajtását és ellenőrzését. A pénzügyi kontroller vezető szerepet tölt be a legtöbb társaságban, és gyakran közvetlenül a vezérigazgatónak alárendelten végzi munkáját (Greenwood, 2002). A pénzügyi kontrolling rendszer, és így a pénzügyi kontroller - elemzi a stratégiai és az operatív tevékenységeket, teljesítményeket; - támogatja a vezetést az ellenőrzési felelősségek…

Tovább olvasom
Back To Top