skip to Main Content

Dr. habil KATITS Etelka PhD publikációs listája (2021. 10. 12.)

K Ö N Y V – MONOGRÁFIA

1. Katits Etelka

A vállalati (életciklus) pénzügyek – Fogalomtár és alapvető módszertan   

SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017, 348 p. (ISBN: 978-963-334-253-4)

2. Katits Etelka

Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején

SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017.  486 p. (ISBN: 978-963-334-303-6)

3. Katits Etelka

A vállalati válság pénzügyi menedzselése (teória és praxis)

SALDO Kiadó, Budapest, 2010, 507 p. (ISBN: 978-963-638-346-6)

4. Katits Etelka

Gazdálkodási ismeretek

SALDO Kiadó, Budapest, 2010, 331 p. (ISBN: 978-963-638-325-1)

5. Katits Etelka

A vállalati gazdálkodás alapjai

SALDO Kiadó, Budapest, 2007, 389 p. (ISBN: 978-963-638-202-5)

6. Katits Etelka

Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban

KJK-KERSZÖV Üzleti és Jogi Kiadó, Budapest, 2002, 456 p. (ISBN: 963-224-675-6)

7. Katits Etelka

Üzleti ismeretek nem csak közgazdászoknak

SALDO Kiadó, Budapest, 2002, 431 p. (ISBN: 963-638-013-9)

8. Katits Etelka

A vállalati válságkezelés pénzügyi módszerei

PERFEKT Kiadó, Budapest, 2000, 226 p. (ISBN: 963-394-402-3)

9. Katits Etelka

A vállalati tőkestruktúra

JANUS PANNONIUS EGYETEMI Kiadó, Pécs, 1998, 371 p. (ISBN: 963-6415-42-0)

10. Katits Etelka

A vállalati válságkezelés pénzügyi módszerei

JANUS PANNONIUS EGYETEMI Kiadó, Pécs, 1997, 243 p. (ISBN: 963-6415-35- 8)

11. Katits Etelka

 Üzleti ismeretek mérnököknek, diplomásoknak (cégalapítás-működés-megszűnés)

NOVORG Kiadó, Budapest, 1997, 480 p. (ISBN: 963-485-257-2)

 

K Ö N Y V – TÁRSSZERZŐKKEL

12. Katits Etelka – Pogátsa Zoltán – Zsupanekné Palányi Ildikó

A nemzetgazdasági konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok – Modellek és bírálatok. SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017, 214 p. (ISBN: 978-963-334-305-0)

13. Katits Etelka – Pogátsa Zoltán – Zsupanekné Palányi Ildikó

A nemzetgazdasági konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok – Modellek és bírálatok (bővített változat)

AKADÉMIAI Kiadó, Budapest, 2018, 371 p. (ISBN: 978-963-454-154-7)

14. Katits Etelka – Szemán Judit – Varga Eszter

A vállalati tőkefinanszírozási kutatás eredményei – Elmélet versus gyakorlat

SOPRONI EGYETEM Kiadó, Sopron, 2017, 246 p. (ISBN: 978-963-334-305-0)

15. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar TOP 100 pénzügyi elemzése 2008-2013 között: avagy a növekedési lehetőségek feltárása

SALDO Kiadó, Budapest, 2015, 111 p. (ISBN: 978-963-638-475-3)

16. Katits Etelka – Szalka Éva

The Investigation of 15 Sector’s Growth Potential Between 2008-2013 on the Basis of Annual Accounts of the 500 Greatest Hungarian Companies

LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Saarbrücken, 2015, 244 p.

(ISBN: 978-3-659-77696-0)

17. Bélyácz Iván – Katits Etelka

Példatár a „vállalatok pénzügyi menedzselése” témából

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kiadó, Pécs, 2005, 489 p. (ISBN: 963-642-075-0)

18. Bélyácz Iván – Katits Etelka

Tőkefinanszírozási példatár

JANUS PANNONIUS EGYETEMI Kiadó, Pécs, 1999, 371 p. (ISBN: 963-641-649-4)

 

K Ö N Y V R É S Z L E T

19. Katits Etelka

Fordulatkezelés a győr-moson-sopron megyei KKV mintában, avagy a turnaround pénzügyek aktualitása

In: Farkas Szilveszter (szerk.) Vállalkozások, kockázatok. Összegyűjtött dolgozatok

PMS 2000 Mérnöki Társaság, 2021, 158 p.

20. Katits Etelka – Zsupanekné Palányi Ildikó

A vállalati növekedés teóriái – áttekintés és értékelés

In: Bélyácz Iván (szerk.) A vállalati növekedés tapasztalatai az 1993-2012 közötti időszakban

AKADÉMIAI Kiadó, Budapest, 2015, 243 p. (ISBN: 978-963-05961-90)

21. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar nemzetgazdasági ágak pénzügyi összehasonlító elemzése, avagy a növekedésre kiél(h)ezve

In: Katona Klára – Kőrösi István (szerk.) Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után, pp. 87-122.

PÁZMÁNY PRESS, Budapest, 2015, 229 p. (ISBN: 978-963-308-264-5)

22. Katits Etelka

Hogyan (avagy nem) finanszírozták növekedésüket a legnépszerűbb tevékenységet gyakorló, legnagyobb magyar vállalkozások?

In: Ulbert József (szerk.) Az iskolateremtő, pp. 99-124.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, KTK, Pécs, 2009, 333 p. (ISBN: 978-963-87856-9-5)

 

F O L Y Ó I R A T C I K K,   T A N U L M Á N Y

23. Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna – Beranek László

Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata I.

TÉR-GAZDASÁG-EMBER, 2021, 9:1, pp. 9-33.

https://tge.sze.hu/images/dokumentumok/Foly%C3%B3irat/2021_IX_evf_01.pdf

24. Katits Etelka – Szalka Éva

A gazdasági teljesítmény és a pénzügyi stabilitás elemzése a magyar élelmiszeriparban

GAZDÁLKODÁS, 2020, 64:3, pp. 228-255.

25. Katits Etelka

A jelzés- és okkutatás válságban, avagy a pénzügyi turnaround controlling alkalmazása

CONTROLLER INFO, 2019, IV. negyedév, pp. 23-28.

26. Katits Etelka – Szalka Éva – Nagy Franciska – Könczöl Tamás

A magyar top cégek a turizmusban, avagy egy sikerre éhes ágazat pénzügyi diagnózisa

MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK – SOKSZÍNŰ VÁLASZOK, Budapest, 2019, pp. 71-97.

27. Katits Etelka

A vállalati pénzügyek oktatásának módszertani kérdései, avagy a szemlélet, a logikai váz, a tartalom egysége és karakteres színfoltja

In: Kuti Mónika (szerk.) XIII. Pécsi Pénzügyi Napok – Új kihívások és lehetőségek

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019, pp. 37-53. (ISBN: 978- 963-429-456-6)

https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/ppn/ppn_2019_konferencia_kotet.pdf

28. Katits Etelka

Pénzügyi esetelemzések – fókuszban a családi vállalkozás

In: Kőszegi, Irén Rita (szerk.) III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia ”Versenyképesség és innováció”

Neumann János Egyetem, Kecskemét, 2019, pp. 489-495. (ISBN: 978-615-5817-19-9)

29. Katits Etelka – Szalka Éva

A legnagyobb magyar vállalatok növekedésének pénzügyi jellemzői az élelmiszeriparban

In: Szalka, Éva; Molnár, Zoltán (szerk.) XXXVII. Óvári Tudományos Napok, 2018. november 9-10: Fenntartható agrárium és környezet, az Óvári Akadémia 200 éve – múlt, jelen, jövő

VEAB Agrártudományi Szakbizottság, Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2019, pp. 110-119.

30. Szalka Éva – Katits Etelka

A mezőgazdasági vállalkozások növekedési lehetőségei pénzügyi nézőpontból

GAZDÁLKODÁS, 2018, 62:(1) pp. 28-48.

31. Katits Etelka – Szemán Judit

A magyar vállalati szektor tőkeszerkezetének elemzése 1993 és 2014 között a TOP 5000 adatbázis alapján

In: Bozsik Sándor (szerk.)

Pénzügy-számvitel-statisztika füzetek II.: 2016. 107 p. Konferencia helye, ideje: Miskolc-Egyetemváros, Magyarország, 2016. 12. 01. (Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar)
MISKOLCI EGYETEMI Kiadó, Miskolc-Egyetemváros, 2017, pp. 66-81.
(Pénzügy-számvitel-statisztika füzetek; 2.) (ISBN:978-615-80543-2-4)

32. Katits Etelka – Szemán Judit

A tőkestruktúra vizsgálata a magyar nemzetgazdaságban, avagy finanszírozás gazdasági [de]konjunktúrában

In: Zéman Zoltán (szerk.) Évtizedek a számvitelben: Controller Info Tanulmánykötet. 351 p.
CONTROLLER INFO különszám, Budapest, Copy & Consulting Kft., 2017, pp. 103-116.

33. Katits Etelka

A napjaink eredménye a vállalati pénzügyek kutatásában és oktatásában, avagy a pénzügy mesterképzés indulása SOPRONBAN

In: Kovács Tamás, Szóka Károly (szerk.)

XI. Soproni Pénzügyi Napok: „Információs aszimmetria a pénzügyekben, a számvitelben és a tanácsadásban” : pénzügyi, adózási és számviteli konferencia: Konferenciakötet. 130 p. Konferencia helye, ideje: Sopron, Magyarország, 2017.09.21-2017.09.22.

SOPRONI FELSŐOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY, Sopron, 2017, pp. 36-48.
(ISBN:978-615-80230-3-0)

 34. Katits Etelka – Patyi Balázs

A nyugat-dunántúli régió összehasonlító elemzése a pénzügyi kockázati faktorok azonosításával = Comparative Analysis of the West Pannon Region with the Identification of Financial Risk Factors

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2017, pp. 70-98.

 35. Katits Etelka – Varga Eszter

The Extension of the Schumpeterian Innovation Puzzle and the Role of Network in Competitive Advantage

In: Kozma Tímea, Tóth Róbert, Gyenge Balázs (szerk.)

Challenges in Process Management: Cooperations, clusters and networks. 166 p.

SZENT ISTVÁN EGYETEMI Kiadó, Gödöllő, 2017, pp. 72-98. (ISBN:978-963-269-702-4)

 36. Katits Etelka – Varga Eszter

A vállalati logisztikai tevékenység az értékteremtés szolgálatában

In: Gyenge Balázs, Kozma Tímea, Tóth Róbert (szerk.)

Folyamatmened38. zsment kihívásai: Versenyképességi tényezők a 21. században. 209 p. PERFACTA, Gödöllő, 2016, pp. 73-113. (ISBN: 978-963-12-7158-4)

37. Katits Etelka

The Risk Analysis of the Greatest Hungarian Energy Companies Between 2008 and 2013

In: Suzana Laporšek, Doris Gomezelj Omerzel (szerk.)

Managing global changes : proceedings of the Management International Conference MIC 2016.

KOPER: UNIVERSITY OF PRIMORSKA PRESS, 2016, pp. 429-440.

(ISBN: 978-961-266-199-1)

38. Katits Etelka

A növekedési folyamatok pénzügyi vizsgálata, avagy esetelemzések vállalati, ágazati és regionális szinten

In: Európa: Gazdaság és Kultúra = Europe: Economy and Culture: Nemzetközi Tudományos Konferencia Sopron, 2016. november 10. = International Scientific Conference: Tanulmánykötet. 1070 p.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2016, pp. 34-50.
(ISBN: 978-963-334-298-5)

40. Katits Etelka – Varga Eszter – Kucséber László Zoltán – Cziráki Gábor

Az innováció, az M&A és a portfoliómenedzselés, avagy a vállalati növekedés útjai (The Innovation, M&A and Portfolio Management or Corporate Growth’s Ways)

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 2016, (3) pp. 111-137.

41. Katits Etelka – Szalka Éva

Analysis of Factors Influencing the Growth of the Hungarian Top 5000

SCIENCE JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, 2015, pp. 10-25.

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.sjbm.s.2015030102.12.pdf

42. Katits Etelka – Szalka Éva

Húsz év számokban – a legnagyobb magyar mezőgazdasági vállalkozások működésének pénzügyi elemzése

GAZDÁLKODÁS, 2015, 04. szám, pp. 315-331.

 43. Katits Etelka – Szalka Éva

The Analysis of the Greatest Hungarian Vehicle Industry Companies Profit Generating Ability in 2008-2013

In: Radek Kratochvíl, Jiří Vopava, Vladimír Douda (szerk.)

Proceedings of The 4th MAC 2015.

  1. február 20-21.

MAC PRAGUE CONSULTING, Prága, 2015. Paper MAC201502018. 8 p.

(ISBN: 978-80-905442-9-1)

 44. Katits Etelka

A vállalati életciklus pénzügyek eszköztára a változ(tat)áskezelés szolgálatában

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Kecskemét, 2015. augusztus 27.

 45. Katits Etelka – Kucséber László Zoltán

Az M&A döntések a vállalati életszakaszokban

STRUKTURÁLIS KIHÍVÁSOK – REÁLGAZDASÁGI CIKLUSOK Innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából = International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2015. november 12.

46. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar nemzetgazdasági ágak összehasonlító elemzése, avagy növekedésre kiél(h)ezve

„Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után – körkép és kilátások”

PPKE, JÁK, HELLER FARKAS KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET, Budapest, 2015. november 12.

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10016152&jelleg=1,2,3,4,5

47. Katits Etelka – Szalka Éva

A legnagyobb magyar elektronikai vállalkozások operatív gazdálkodásának elemzése, avagy a cégkockázat befolyásoló tényezői

TÉR-GAZDASÁG-EMBER, 2014, pp. 79-111. (ISBN: 2-064-117-6)

 48. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar top 100 növekedési útjai, avagy a ’turnaround’ értékvezérelt menedzseléssel

In: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia (szerk.) ”A tudomány és a gyakorlat találkozása” Kautz Gyula Emlékkonferencia.

  1. június 17.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Győr, 2014. 22 p. (ISBN: 978-615-5391-33-0)

49. Katits Etelka – Kucséber László Zoltán – Szalka Éva

A magyar járműipar növekedési lehetőségeinek pénzügyi elemzése, avagy az extern és direkt növekedés mérése

In: Székely Csaba (szerk.) Makrogazdasági döntések– hálózati szinergiák = MACROECONOMIC DECISIONS – NETWORK SYNERGIES: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából = International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival.

  1. november 12.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2014. pp. 559-582.
(ISBN: 978-963-334-203-9)

 50. Katits Etelka – Koltai Judit – Szalka Éva

A magyar TOP100 és a pénzügyi-gazdasági válság, avagy a belső finanszírozási erő megerősítésének kényszere

In: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia (szerk.) Növekedés és egyensúly: Kautz Gyula Emlékkonferencia 2013. június 11. elektronikus formában megjelenő kötete.

  1. június 11.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Győr, 2013, 29 p. (ISBN: 978-615-5391-11-8)

51. Katits Etelka

Corporate Value Driven Turnaround Implementation or the Rxploration of Restructuring Potential

In: Ferencz Á (szerk.) Környezettudatos gazdálkodás és menedzsment: Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, 1079 p.

KECSKEMÉTI FŐISKOLA, Kecskemét, 2013, pp. 822-826. (ISBN: 978-615-5192-19-7)

 52. Katits Etelka

A vállalati válságmenedzselés gazdaságunkban, avagy hogyan (ne) menedzseljünk!?

GAZDASÁGETIKA, 2013, 6. szám.

http://gazdasagetika.hu/tartalom-folyoirat/86-gazdasatetika-20136-szam.html

53.  Katits Etelka – Kucséber László Zoltán – Szalka Éva

The Corporate Life Cycles and Organizational Restructurings Examination, or the External versus Internal Growth

In: Székely Csaba (szerk.) Felelős társadalom, fenntartható gazdaság: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 1157 p.

  1. november 13.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2013, pp. 418-434.
(ISBN: 978-963-334-144-5)

 54. Katits Etelka

A vállalati válságmenedzselés gazdaságunkban, avagy hogyan (ne) menedzseljünk!? SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, KAUTZ GYULA EMLÉKKONFERENCIA, Pénzügyi szekció, Győr, 2012. június 12.

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2012/penzugy/katits.pdf

 55. Katits Etelka – Koltai Judit – Szalka Éva

Operating Prospects of Enterprises, or How Nnot) to Grow in Financial Terms?

In: Székely Csaba (szerk.) Felelős társadalom, fenntartható gazdaság: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

  1. november 12.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2012, Paper CD.

(ISBN: 978-963-334-144-5)

56. Katits Etelka

Hogyan finanszírozták működésüket gazdaságunkban a legnagyobb vállalkozások?

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, KAUTZ GYULA EMLÉKKONFERENCIA, Pénzügyi szekció, Győr, 2011. június 15.

http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2011/penzugyi/KatitsE.pdf

 57. Katits Etelka

A vállalati válság felismerésének lehetőségei, avagy a jelzések és az okok kutatásának szükségszerűsége

  1. augusztus 25-26.

KECSKEMÉTI FŐISKOLA, Kecskemét, 2011 pp. 240-244.

(ISBN: 978-615-5192-00-5)

58. Katits Etelka

Gondolatok a vállalati tőkestruktúra kialakításáról

PÉNZÜGYI SZEMLE, 2002, 3. szám, pp. 265-288.

 59. Katits Etelka

Gondolatok a vállalati válság pénzügyi elemzéséhez

BANKSZEMLE, 2001, 1-2. szám, pp. 51-64.

60. Katits Etelka

Vállalati csődbejelentési kritériumok – problémák és megoldási lehetőségek

BANKSZEMLE, 1999, 3. szám, pp. 56-72.

61. Katits EtelkaSuvák Lajos

Egy vállalat pénzügyi elemzése a ”TervEl 2000” szoftverrel

BANKSZEMLE, 1999, 12. szám, pp. 38-62.

62. Katits Etelka

A vállalati tőkefinanszírozási kapacitás meghatározó tényezői

VEZETÉSTUDOMÁNY, 1998, 6. szám, pp. 18-23.

63. Katits Etelka

A vállalati értéknövekedés kulcstényezői: az értékgenerátorok

BANKSZEMLE, 1998, 9-10. szám, pp. 71-80.

64. Katits Etelka

A vállalati fúzió pénzügyi mérlegelése

BANKSZEMLE, 1997, 12. szám, pp. 58-67.

 65. Katits Etelka

A vállalati tőkestruktúra és az adók összefüggései

BANKSZEMLE, 1997, 9-10. szám, pp. 79-86.

 66. Katits Etelka

Csődeljárás vagy csődön kívüli egyezség?

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 1997, december, pp. 1090-1106.

 67. Katits Etelka

A finanszírozható vállalati növekedés

PÉNZÜGYI SZEMLE, 1996, 4. szám, pp. 298-305.

68. Katits Etelka

A belső vállalati növekedés finanszírozási modellje

SZIGMA, 1995, 3-4. szám, pp. 133-143.

69. Katits Etelka

A tőkefinanszírozási döntéselmélet fejlődési szakaszairól

VEZETÉSTUDOMÁNY, 1995, 3. szám, pp. 17-24.

70. Katits Etelka

A vállalati finanszírozás és a fenntartható növekedés összefüggései

BANKSZEMLE, 1995, 5. szám, pp. 49-55.

71. Katits Etelka

A vállalati válságmenedzselés

MARKETING & MENEDZSMENT, 1995, 5. szám, pp. 15-20.

 Megjelenés alatt

Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna – Beranek László

Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata II.

Katits Etelka – Magyari Katinka – Varga Zsuzsanna:

Profitáljunk a változ(tat)ásból! Kényszerűen vagy tudatosan? Fordulatkezelés és prevenció a magyar cégvilágban

R E C E N Z I Ó

72. Katits Etelka

Könyvismertető

VEZETÉSTUDOMÁNY, 2010, pp. 65-67.

  

T U D O M Á N Y O S    K O N F E R E N C I A 

73. Katits Etelka

A vállalati pénzügyek oktatásának módszertani kérdései, avagy a szemlélet, a logikai váz, a tartalom egysége és karakteres színfoltja

XIII. Pécsi Pénzügyi Napok – Új kihívások és lehetőségek

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2019, április 25-26.

74. Katits Etelka – Szalka Éva – Nagy Franciska – Könczöl Tamás

A magyar top cégek a turizmusban, avagy egy sikerre éhes ágazat pénzügyi diagnózisa

„MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK, SOKSZÍNŰ VÁLASZOK” 10. Jubileumi Tudományos Szimpózium

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, 2019. május 20.

 75. Katits Etelka

A vállalati pénzügyek oktatásának módszertani kérdései, avagy a szemlélet, a logikai váz, a tartalom egysége és karakteres színfoltja

PÉCSI PÉNZÜGYI NAPOK Konferencia, Pénzügykutatás és -oktatás szekció

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, Pécs, 2019. április 25.

 76. Katits Etelka

Pénzügyi esetelemzések – fókuszban a családi vállalkozás

III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia

NEUMANN JÁNOS EGYETEM, Kecskemét, 2018. szeptember 27-29.

 77. Katits Etelka

A FINel diagnosztikai rendszer alkalmazása az életszakaszokban

IX. BKIK TANOSZT KONFERENCIA „TANÁCSADÓK A KKV-K SZOLGÁLATÁBAN”

VOE szekció: IPAR 4.0 KIHÍVÁSOK – KKV TURNAROUND TANÁCSADÓI VÁLASZOK

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, Budapest, 2018. október 30.

78. Katits Etelka

A napjaink eredménye a vállalati pénzügyek kutatásában és oktatásában, avagy a pénzügy mesterképzés indulása SOPRONBAN

11. SOPRONI PÉNZÜGYI NAPOK: „Információs aszimmetria a pénzügyekben, a számvitelben és a tanácsadásban”: pénzügyi, adózási és számviteli konferencia

Sopron, 2017. szeptember 21. – 2017. szeptember 22.

79. Katits Etelka – Patyi Balázs

Comparative Analysis of the West Pannon Region with the Identification of Financial Risk Factors

Geopolitikai stratégiák Közép-Európában címmel Tudományünnepi nemzetközi konferencia

SOE LKK, Sopron, 2017. november 9.

80. Katits Etelka – Szemán Judit

A magyar vállalati szektor tőkeszerkezetének elemzése 1993 és 2014 között a TOP 5000 adatbázis alapján

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR, Miskolc, 2016. december 1.

81. Katits Etelka

The Profitabilty Analysis of the Greatest Hungarian Energy Companies Between 2008-2013

8Th INTERNATIONAL CONFERENCE ’THE ECONOMIS OF BALKAN AND EASTERN EUROPE COUNTRIES INT THE CHANGED WORLD (EBEEC), Split, CROATIA, 2016. május 05-08.

82. Katits Etelka

The Risk Analysis of the Greatest Hungarian Energy Companies Between 2008 and 2013

MANAGEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE (MIC), Pula, CROATIA, 2016. június 01-04.

83. Katits Etelka – Szalka Éva

The Analysis of the Greatest Hungarian Vehicle Industry Companies Profit Generating Ability in 2008-2013

MAC PRAGUE CONSULTING, Prága, 2015. február 20-21.

84. Katits Etelka

A vállalati életciklus pénzügyek eszköztára a változ(tat)áskezelés szolgálatában

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Kecskemét, 2015. augusztus 27.

85. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar vállalati pénzügykutatás szinopszisa vagy a CHARACTER&TRADITION CO. létrehozása

Beyond Financial Reporting – A számviteli beszámoláson túl

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI KONFERENCIA, BGF PSZK,

Budapest, 2015. szeptember 24-25.

86. Katits Etelka – Kucséber László Zoltán

Az M&A döntések a vállalati életszakaszokban

STRUKTURÁLIS KIHÍVÁSOK – REÁLGAZDASÁGI CIKLUSOK Innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából = International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2015. november 12.

87. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar nemzetgazdasági ágak összehasonlító elemzése, avagy növekedésre kiél(h)ezve

„Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után – körkép és kilátások”

PPKE, JÁK, HELLER FARKAS KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET, Budapest, 2015. november 12.

88. Katits Etelka – Szalka Éva

A magyar top 100 növekedési útjai, avagy a ’turnaround’ értékvezérelt menedzseléssel

A tudomány és a gyakorlat találkozása Kautz Gyula Emlékkonferencia.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Győr, 2014. június 17.

89. Katits Etelka – Kucséber László Zoltán – Szalka Éva

A magyar járműipar növekedési lehetőségeinek pénzügyi elemzése, avagy az extern és direkt növekedés mérése

Makrogazdasági döntések – hálózati szinergiák = MACROECONOMIC DECISIONS – NETWORK SYNERGIES: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából = International Scientific Conference on the Occasion of the Hungarian Science Festival.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2014. november 12.

 90. Katits Etelka

A korai figyelmeztető rendszer, ami (nemcsak) a vállalati válságmenedzselés eszköze

In: Badics Bernadette, Drimál István, Poór József (szerk.) Innováció – megújulás – növekedés: VI. Országos Tanácsadói Konferencia.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, Budapest, 2013. március 21.

91. Katits Etelka – Kucséber László Zoltán – Szalka Éva

The Corporate Life Cycles and Organizational Restructurings Examination, or the External versus Internal Growth

In: Székely Csaba (szerk.) Felelős társadalom, fenntartható gazdaság: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. 1157 p.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2013. november 13.

92. Katits Etelka – Koltai Judit – Szalka Éva

A magyar TOP100 és a pénzügyi-gazdasági válság, avagy a belső finanszírozási erő megerősítésének kényszere

Növekedés és egyensúly Kautz Gyula Emlékkonferencia

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Győr, 2013. június 11.

93. Katits Etelka

Corporate Value Driven Turnaround Implementation or the Rxploration of Restructuring Potential

Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia.

KECSKEMÉTI FŐISKOLA, Kecskemét, 2013. szeptember 5.

94. Katits Etelka

A korai figyelmeztető rendszer, ami (nemcsak) a vállalati válságmenedzselés eszköze

Innováció – megújulás – növekedés: VI. Országos Tanácsadói Konferencia.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, Budapest, 2013. március 21.

95. Katits Etelka

A vállalati válságmenedzselés gazdaságunkban, avagy hogyan (ne) menedzseljünk!? SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Kautz Gyula emlékkonferencia, Pénzügyi szekció

Győr, 2012. június 12.

 96. Katits Etelka – Koltai Judit – Szalka Éva

Operating Prospects of Enterprises, or How Not) to Grow in Financial Terms?

In: Székely Csaba (szerk.) Felelős társadalom, fenntartható gazdaság: Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, Sopron, 2012. november 12.

97. Katits Etelka

Hogyan finanszírozták működésüket gazdaságunkban a legnagyobb vállalkozások?

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, KAUTZ GYULA EMLÉKKONFERENCIA, Pénzügyi szekció, Győr, 2011. június 15.

 98. Katits Etelka

A vállalati válság felismerésének lehetőségei, avagy a jelzések és az okok kutatásának szükségszerűsége

KECSKEMÉTI FŐISKOLA, Kecskemét, 2011. augusztus 25-26.

99. Katits Etelka

A társas vállalkozások pénzügyi tervezése és elemzése

VERLAG DASHÖFER, Budapest, 2000. május 9.

100. Segédeszköz a vállalati hitelfelméréshez

In: PMMF JUBILEUMI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK, Gazdaságtan és Menedzsment Szekció, Pécs, 1995.

101. Katits Etelka

Finanszírozási kérdések válságban, csődben

CSŐDPÉNZÜGYI KONFERENCIA, Gyula, 1993. május 14-16.

102. Katits Etelka

Vállalati tőkefinanszírozási modellek

GAZDASÁGMODELLEZÉSI TÁRSASÁG IV. SZAKÉRTŐI KONFERENCIÁJA, Mátrafüred, 1996. október 16-18.

 

 J E G Y Z E T E K,    T A N U L M Á N Y O K

103. Katits Etelka – Szalka Éva

Képletgyűjtemény a KKV pénzügyek, a pénzügytan III. és a vállalati pénzügyek c. tantárgyakhoz

UNIVERSITAS-GYŐR NONPROFIT KFT, Győr, 2015. 52 p.

 104. Katits Etelka

A vállalati tőkestruktúra és az adósságpolitika

OTKA tanulmány (kézirat) T-13499, Pécs, 1997, 62 p.

105. Katits Etelka

Üzleti ismeretek mérnököknek

JPTE, PMMFK, Pécs, 1996, 595 p.

106. Katits Etelka

A vállalati tőkestruktúra elméleti megalapozása

OTKA tanulmány (kézirat) T-13499, Pécs, 1996, 85 p.

107. Balogh Sára – Bélyácz Iván – László Gyula – Katits Etelka

A Külső Szolgáltatási Osztály és a Nyomda tevékenységeinek leválasztására és átalakítására készített tanulmány

PAKSI ATOMERŐMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Pécs-Paks, 1995, 98 p.

108. Katits Etelka

A vállalati válság- és csődpénzügy néhány gyakorlati kérdése

PMMF, Pécs, 1994, 136 p.

109. Katits Etelka

A vállalkozások alapításának és megszűnésének kérdései gazdaságunkban

PMMF, Pécs, 1994, 130 p.

110. Katits Etelka

A vállalkozások finanszírozása

PÉCSI REGIONÁLIS MUNKAERŐ-FEJLESZTŐ ÉS KÉPZŐ KÖZPONT, Pécs, 1993, 81 p.

111. Katits Etelka – Prekáczka Judit

A vállalkozások alapítása, működése és megszűnése

PÉCSI REGIONÁLIS MUNKAERŐ-FEJLESZTŐ ÉS KÉPZŐ KÖZPONT, Pécs, 1993, 72 p.

112. Katits Etelka

Csődmenedzselési forgatókönyv

ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG, csődmenedzser képzés, Keszthely, 1993, 32 p.

 113. Katits Etelka

Fejezetek a pénzügyi menedzselés elméletéhez és módszertanához

PMMF, Pécs, 1993, 108 p.

114. Katits Etelka

A társas vállalkozás működésének elemzése

PMMF, Pécs, 1992, 127 p.

 

S Z E L L E M I   K N O W – H O W,   S A J Á T   F E J L E S Z T É S

S z o f t v e r:

115. Katits Etelka – Cipszer Károlyné – Birher Ilona – Lilien Lívia – Baracskayné Boór Judit Teljeskörű beszámolás és értékelés 1999.

VERLAG DASHÖFER, Budapest, 2000.

 116. FINel pénzügyi diagnosztikai és értékalkotó szakértői rendszer

117. Pénzügyi turnaround kontrolling rendszer

118. SV-számítás magyar számviteli környezetben és kiterjesztve a vállalkozási formákra

www.kenf.hu

 

Back To Top