skip to Main Content

KATITS Etelka-MAGYARI Katinka-VARGA Zsuzsanna-BERANEK László: Publikáció társszerzőkkel_Publication with co-authors: KATITSEtelka-MAGYARIKatinka-VARGAZsuzsanna-BERANEKLászló: Egy magyarországi magánegészségügyi szolgáltató vállalat fenntartható gazdasági működésének pénzügyi vizsgálata II. Financial Investigation of the Sustainable Economic Operation of Private Healthcare Service Company in Hungary II.

A magánegészségügyi szolgáltatók pénzügyi folyamatainak elemzése Magyarországon eddig kevésbé volt hangsúlyos. A fenntartható pénzügyi folyamatok behatárolják egy vállalat növekedési potenciálját, finanszírozhatóságát, pénztermelő képességét, gazdaságosan fenntartható működését és értékét. A tanulmány célja kvantitatív módszerekkel számszerűsíteni és meghatározni egy véletlenszerűen választott magánegészségügyi szolgáltató
vállalat fenntartható működését befolyásoló tényezőit. Feltárni és értékelni a növekedési
szcenáriókat és intézkedési lépéseket a megoldás érdekében, amelyeket a vállalat szituációja, életszakasza, működésének karakterisztikája, makro- és mikro-gazdasági keretfeltételei szabnak, amelyek üzleti évenként változhatnak. A tanulmány folytatása a folyóirat 2021/1. számában megjelent tanulmánynak.

The analysis of a company’s financial processes in the case of private health care providers in Hungary has been so far less emphasized. Sustainable financial processes limit a company’s growth potential, financing, money-making ability, and economically sustainable operation and value. The aim of the study is to quantify and determine the factors influencing the sustainable operation of a randomly selected private health care company using quantitative methods. Explore and evaluate growth scenarios and action steps for the solution, which are determined by the company’s situation, life stage, characteristics of its operation, macro- and micro-economic framework conditions, which may vary from business year to business year. The study is the second part of the paper published in the
2021/1 issue.

https://tge.sze.hu/images/dokumentumok/Foly%C3%B3irat/2021_IX_evfolyam_3-4_szam.pdf

www.kenf.hu

 

Back To Top