skip to Main Content

KATITS Etelka: AZ ÉLETCIKLUS-, A TURNAROUND- ÉS A FENNTARTHATÓ VÁLLALATI PÉNZÜGYEK ELHATÁROLÁSA ÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA – EREDMÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK

Delimitation and Integration of Lifecycles, Turnaround and Sustainable Corporate Finance – Achievements and Challenges

A 2. ezredforduló óta, napjaink VUCA színes, de kaotikus, járvánnyal teli világában a modern vállalati pénzügyek területe rendkívül gyors fejlődésen ment keresztül. Olyan módszertani tárház alakult ki, amely bizonyítja, mint tudományos irányzat empirikus tartalmát. Az előadás bemutatja és összehasonlítja a modern vállalati pénzügyek három olyan szakterületét, amelyek erőteljesen támogatják az aktuális céges gyakorlatot. Ennek a három szakterületnek milyen azonos és megkülönböztető jellemzői vannak a hagyományos vállalati pénzügyekhez képest? Miben és mennyiben hoztak fejlődést az elméletben és a gyakorlatban? Milyen hiányosságai vannak a magyar fordulatkezeléssel és fenntartható növekedéssel kapcsolatos kutatásoknak? Kvantitatív technikákkal, a saját fejlesztésű FINel és EkoWIN pénzügyi szakértői rendszerrel végeztem a vizsgálatokat. A 2007-2020 közötti időszak magyar vállalati adatbázis elemzések kutatási eredményeiből és a magyar tanácsadói világból vett eset- és szituáció elemzésekből konklúziók levonása történik szintetizálás céljából. Indokolom a három szakterület fontosságát a kutatók, az oktatók és az üzleti világ szereplői számára.

Since the 2nd millennium, in today’s colorful but chaotic, epidemic world of VUCA, the modern corporate finance has undergone extremely rapid development. A treasury of methodologies has been developed, which verifies the empirical content of this scientific trend.

My presentation demonstrates and compares three areas of modern corporate finance that strongly support current corporate practice. What are the same and distinctive features of these three areas compared to traditional corporate finance? How and to what extent have they made progress in theory and practice? What are the shortcomings of the research on Hungarian turnaround management and sustainable growth? I used quantitative techniques, the self-developed FINel and EkoWIN financial expert system. Conclusions are drawn from the research results of the Hungarian corporate database, analyzes for the period 2007–2020 and from the case and situation analyzes taken from the Hungarian consulting world for the purpose of synthesis. I prove the importance of the three fields for researchers, educators and business players.

https://drive.google.com/drive/folders/1k1jag1cObg2Mo-YXkWkEa20TOLNxxCPO   pp. 178-200.

www.kenf.hu

Back To Top