skip to Main Content

KATITS ETELKA: A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel a válság okainak feltárásához Financial Accounting and Management Accounting to Explore the Causes of the Crisis

Az elmúlt 10 év empirikus kutatásaiban – magyar vállalati top 100, 500, 5000, megyei top 1000 és 15 vállalati esetelemzéssel – feltártuk a fejlődő válság okait, amelynek csoportosítását az 1. számú ábra szemlélteti.

1. számú ábra: A vállalati válság okainak feltárása

Forrás: Katits, 2019.

Hol és hogyan ismerhetjük fel, sőt, igazolhatjuk a fejlődő, látens válság szakaszában az okokat (problémákat) a kifejlett válság elmélyülésének elkerülése érdekében? Honnan származnak a számszerűsíthető információk? A válasz egyértelmű: a pénzügyi és a vezetői számvitel területéről.

A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel legfontosabb jellemzőit ”A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel a válságtünetek felismeréséhez” című szakmai hírben már közöltem.

A vállalati válság valós okait nem ott találjuk, ahol a jelzések/tünetek felmerülnek! Az 1. számú táblázat tartalmazza egy termelő, a magyar piac telítődési szakaszában levő kft. működéséből eredően a pénzügyi és a vezetői számvitel területén felismerhető válsághoz vezető okokat (felismerésének vagy igazolásának mércéit). Itt nyilvánvalóan az látszik, hogy a válság okait két alapvető csoportba sorolhatjuk: pénzügyi és emberi tényezők.

  1. számú táblázat: A vállalati válság okai a pénzügyi és vezetői számvitelből – esetelemzés

Pénzügyi számvitel

Vezetői számvitel

Fizetőképességből eredő – Pénzügyi

Vevői fizetési morál rosszabbodása, hitel prolongáció és a limit korlátozása (Idegen forrás/Összes forrás arány), a követelések behajtása nem időben történik (Követelések/Forgóeszközök aránya, a vevői követelések behajtási idejének alakulása és Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek aránya)

Költségemelkedésből eredő – Pénzügyi

Túlméretezett, vagy éppen csekély készlettartás (Készletek/Forgóeszközök aránya, Készletlekötési idő alakulása) Beruházások hiányos tervezése (Jövedelmezőségi-hatékonysági követelmény érvényesülése), a beszerzési árak emelkedése (ez azért gond, mert a cég nem tudja azt érvényesíteni az eladási árban),
A növekedési válság okai: nem a piaci keresletre alapozott (’túldimenzionáltan’ bővített) termelési kapacitások megléte (Jövedelmezőségi-hatékonysági követelmény érvényesülése), a raktáron levő (túl magas) készletek (Készletek/Forgóeszközök aránya, Készletlekötési idő alakulása), túl széles termékválaszték (Fedezet tartalom cash alapon), amelynek következménye a magas működési és finanszírozási költség és a lekötött tőke (Forgótőke alakulása, Működési és nettó jövedelmezőség alakulása, Pénzügyi műveletek ráfordításai/Idegen tőke)

Értékesítés csökkenéséből eredő – Pénzügyi

Helytelen vállalati árképzés és önköltségszámítás. Téves piacfelmérés, az export és a belföldi kereslet csökkenése, az eladási ár csökkenése.

Hiányos vezetési és ellenőrzési eszközök – Emberi

Hiányos pénzügyi tervezés és költségkalkuláció; A vezetői hozzáértés hiánya és döntésképtelenség; Helytelen célmeghatározás; Elhibázott beruházások (Jövedelmezőségi-hatékonysági követelmény érvényesülése); A kontrolling és/vagy a korai figyelmeztető rendszerek hiánya; Ragaszkodás az elavult profilhoz és vezetési stílushoz; A vezetői lojalitás hiánya (üzletidegen viselkedés, spekuláció, becsapás/átverés).

Forrás: Katits, 2010 és 2017, módosítva

Az említett esetben a válság feltárt okainak/problémáinak kezelését a következő szakmai hírben osztjuk meg.

Hivatkozások:

KATITS, E. (2010): A vállalati válság pénzügyi menedzselése, Saldo Kiadó, Budapest, 507 p. ISBN: 9789636383466

KATITS, E. (2017): Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején, Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 486 p. ISBN: 9789633343036

KATITS, E. (2019): A jelzás- és okkutatás válságban, avagy a pénzügyi turnaround controlling alkalmazása, CONTROLLER INFO, 7:4 pp. 23-28.

 www.kenf.hu

 

 

Back To Top