skip to Main Content

Katits Etelka: A pénzügyi turnaround controlling rendszer vállalati kialakításának célja és feltételei

A pénzügyi kontrolling különös jelentőséggel bír, mivel több alapvető kompetenciát (tanácsadást, partnerségi részvételt, információszolgáltatást) egyesít, és így jelentősen befolyásolja a vezetői döntéseket. Ezen kívül a pénzügyi kontroller irányítja a belső ellenőrzési mechanizmusok végrehajtását és ellenőrzését. A pénzügyi kontroller vezető szerepet tölt be a legtöbb társaságban, és gyakran közvetlenül a vezérigazgatónak alárendelten végzi munkáját (Greenwood, 2002).

A pénzügyi kontrolling rendszer, és így a pénzügyi kontroller

– elemzi a stratégiai és az operatív tevékenységeket, teljesítményeket;

– támogatja a vezetést az ellenőrzési felelősségek és kockázatok azonosításában;

– áttekinti és értékeli a pénzügyi információk megbízhatóságát;

– vezetője jogosult utasítani és kötelezni;

– biztosítja azt, hogy a fejlesztési kezdeményezéseket, az innovatív ötleteket a vezetés megfelelő módon támogassa;

– részt vesz a stratégiai tervezési folyamatokban és figyeli a fő teljesítmény mutatókat (KPI = Key Performance Indicator) a stratégia végrehajtási mintáinak és a cselekvés szükségességének azonosításához;

– nem feledkezik el a pénzügyi benchmarking alkalmazásáról sem (Horváth&Partners, 2015).

A fentiek folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring) olyan automatikus visszacsatolási mechanizmus, amelyet a vezetés – nevezetesen az egyik feladata, az ellenőrzés – használ annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzési mechanizmusok és rendszerek megfelelően működjenek, és a tranzakciókat megfelelő módon kezelje.

A vállalati turnaround controlling rendszer alkalmazása rendkívül indokolt a válságnak abban a szakaszában, amelyet még nem, vagy alig lehet objektívan felismerni, és ezzel a válság még elrejtőzik. Ez a látens válság. A vállalatok pénzügyi vezetőinek viszont éppen ezt a fázist kellene felismernie annak érdekében, hogy a válság végkifejletét elkerülje – akkor, ha valóban ezt szeretnék a döntési pozícióban levők elérni. Ennek előfeltétele: Ismerni kell a válság indikátorait a válságszakaszok azonosítása és a válságmenedzselési munka sikeres végrehajtása érdekében. Tehát a kérdés a következő: Hogyan kellene kialakítani egy olyan pénzügyi kontrolling rendszert, amely a fordulatot a sikerhez kapcsolja?

Cél: a vállalati válságot, s egyáltalán a vállalati működés hanyatlását a pénzügyi számvitel adataiból diagnosztizálni lehessen.

Egy pénzügyi turnaround kontrolling rendszer kialakításának a feltételei az alábbiak:

  1. A vállalat állapotát, amelyet a ’válság’ fogalmával illetünk, képesek vagyunk megragadni és meghatározni, vagyis rendelkezünk olyan pénzügyi elemzési ismeretekkel, tapasztalattal és tudással, hogy tudjuk felismerni a válságszituációt.
  2. Az 1. pontban körülhatárolt válság egyértelműen kifejeződik (visszatükröződik) a pénzügyi számvitel adataiban, és működtetni kell egy megfelelően kiépített vállalatvezetői információs rendszert (magában foglalja a pénzügyi és a vezetői számvitel információit terv-tény megbontásban).
  3. A pénzügyi és vezetői számvitel adatainak célirányos és logikus elemzésével a válságszakaszt azonosítani tudjuk.
  4. A válság diagnózisa időben történik annak érdekében, hogy elegendő idő maradjon a válság megelőzésére vagy aktív kezelésére.
  5. Az 1-4. feltétel fejlődő válságot feltételez, vagyis a válság piaci szereplőket érintő hatásának intenzitása hosszabb időtartamon belül éri el kulminációs pontját, aztán lassan alábbhagy. Ebből eredően létezik egy döntési és cselekvési játéktér, így válogathatunk a válságmenedzselési eszközük széles tárházából (Katits, 2017).

Tehát kizárólag a válság fejlődő típusának a látens szakaszban levő vállalati köréből választunk, mivel egyrészt itt lehet alkalmazni a turnaround válságmenedzselési technikákat, másrészt el szeretnénk kerülni a kifejlett válság szakaszát, vagyis a csődbejelentési kötelezettséggel nem szeretnénk a válságot nyilvánosságra hozni (Katits, 2019.)

Hivatkozások:

GREENWOOD, R. P. (ed.) (2002): Handbook of Financial Planning and Control, Gower Publishing, Burlington, 379 p. ISBN: 9780566083723

HORVÁTH&PARTNERS (2015): Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Kiadó, Budapest, 287 p. ISBN: 9789632249407

KATITS, E. (2010): A vállalati válság pénzügyi menedzselése, Saldo Kiadó, Budapest, 507 p. ISBN: 9789636383466

KATITS, E. (2017): Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején, Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 486 p. ISBN: 9789633343036

KATITS, E. (2019): A jelzás- és okkutatás válságban, avagy a pénzügyi turnaround controlling alkalmazása,.CONTROLLER INFO 7: 4 pp. 23-28.

www.kenf.hu

 

Back To Top